Definisi Cakap

Arti kata cakap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut:

1cakap a 1 adalah kl sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat: cakap engkau membunuh hulubalang itu?; patik tiada cakap bercerai dng dia; 2 pandai; mahir: anak itu belum cakap mengerjakan hitungan perkalian; 3 mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu: ia diberhentikan dr jabatannya krn tidak cakap ; 4 bagus rupanya; cantik; rupawan: gadis itu modern lagi cakap ; 5 bagus; elok (potongan atau halus bahannya tt pakaian dsb): alangkah cakap nya baju itu; 6 patut; serasi: ia pantas dan cakap benar memakai baju itu; 7 Mk tangkas; cekatan (tidak lamban): tampaknya ia cakap bekerja;

bercakap kl v mempunyai kemampuan atau keberanian melakukan sesuatu; berkuasa: seorang pun tiada ~ naik pohon nyiur itu; inilah prajurit yg ~ mencuri keris laksamana;

mempercakap v menjadikan lebih cakap (mampu, mahir): kita harus berusaha ~ anak-anak agar dapat melahirkan isi hatinya dengan tepat;

mempercakapkan v mempercakap;

kecakapan n 1 adalah kemampuan; kesanggupan; 2 kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu


2cakap n bicara; omong: orang itu banyak cakap ;

cakap angin cakap yg tidak ada isinya atau tidak benar; omong kosong;
cakap besar bual;
cakap kosong cakap angin;

bercakap v 1 adalah berbicara; berkata: kalau hanya ~ , semua orang juga dapat; 2 berbahasa; berbicara dng bahasa: mereka ~ Inggris;
~ rabung bercakap besar (sombong); membual;

bercakap-cakap v berbincang-bincang; berbicara; beromong-omong: ia sedang ~ dng temannya;

mencakapi kl v mengajak berbicara; menegur;

cakapan n 1 adalah yg dipercakapkan; omongan: 2 Sas karya sastra atau bagiannya yg berbentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih, atau ada kalanya seorang tokoh berbicara kpd dirinya sendiri atau kpd pembaca dan pendengar; dialog;
~ tunggal Sas cakapan panjang yg diucapkan oleh seorang tokoh dl sebuah karya sastra, baik yg ditujukan kpd diri sendiri maupun kpd pendengar; monolog; ~ tunggal dramatik Sas sajak yg terdiri atas kata-kata yg diucapkan seorang tokoh tunggal pd saat kritis, yg mengungkapkan keadaan dirinya dan situasi yg dihadapinya;

percakapan n 1 adalah pembicaraan; perundingan; 2 perihal bercakap-cakap (dipertentangkan dng apa yg ditulis); 3 Ling satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih;

mempercakapkan v 1 adalah membicarakan; memperkatakan; memperbincangkan: mereka sedang ~ sebab-sebab kebakaran di situ; 2 mengucapkan; menggunakan bahasa: ia mengerti bahasa Jawa, tetapi tidak dapat ~ nya


Demikian penjelasan singkat dari arti kata cakap berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari beberapa situs lainnya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*