Pengertian Sahaja

Arti kata sahaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut:

1sahaja ? saja


2sahaja kl adv 1 adalah sebenarnya; memang demikian: sahaja ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin sahaja makin elok parasnya; 3 (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah;

sahaja basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik;

bersahaja a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;

menyahaja v 1 adalah berbuat sederhana; 2 kl berbuat dng sengaja;

menyahajakan v 1 adalah menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha – prosedur pengeluaran barang dr gudang; 2 melakukan dng sengaja: penjajah – hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;

mempersahajakan v menjadikan bersahaja; menyahajakan;

kesahajaan n kesederhanaan; kewajaran: – orang itu tampak dr tutur katanya yg polos dan perilakunya yg lugu


Demikian penjelasan singkat dari arti kata sahaja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari beberapa situs lainnya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*